Grund och mark

Vi genomför både mark- och träarbeten

Vi utför allt det som ingår i mark- & grundarbeten. Så som, grunder, stödmurar, grov- samt finplanering av marken, dränering, fuktisolering av själva grunden och infiltrationer.

Träarbeten

Vi arbetar med alla typer av trästommar

Vid träarbeten utföres t.ex. lösvirkesstommar, garage, carportar, fönsterbyten, dörrbyten, köksrenoveringar, badrumsrenoveringar, yttertaksrenoveringar, fasadrenoveringar, trädäck, uteplatser, formsättning, betongstommar och valvformer.